Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

SYSTÉM JAKOSTI Atesty a certifikáty

Historie certifikaceIntegrovaný systém řízeníAtesty a certifikáty

ATESTY A CERTIFIKACE

Dokladem o splnění platných norem a požadavků na elektrotechnické výrobky v České republice je certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU JAKOSTI Společnost Spálovský, a.s. má systém jakosti ISO 9001 certifikován společností CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti zastoupenou Elektrotechnickým zkušebním ústavem (EZÚ). Pro zahraničí získala společnost také mezinárodní certifikát sdružení IQ NET (International Certification Network), jejímž je CQS členem.

CERTIFIKÁTY ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU
Spálovský, a.s. je od roku 2008 certifikován dle normy ISO 14 001. Certifikaci společnosti provedl akreditovaný certifikační orgán CQS.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU OHSAS - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Spálovský, a.s. je od roku 2010 certifikován dle normy OHSAS 18 001. Certifikaci společnosti provedl akreditovaný certifikační orgán CQS. 

EN ISO 9001.2016
EN ISO 14001.2016
ISO 9001.2015_ IQ NET
ISO 14001.2015_ IQ NET
OHSAS 18001.2007_ IQ NET
OHSAS 18000.2008