Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

SYSTÉM JAKOSTI Atesty a certifikáty

Historie certifikaceIntegrovaný systém řízeníAtesty a certifikáty

ATESTY A CERTIFIKACE

Dokladem o splnění platných norem a požadavků na elektrotechnické výrobky v České republice je certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU JAKOSTI Společnost Spálovský, a.s. má systém jakosti ISO 9001 certifikován společností CQS - Sdružením pro certifikaci systémů jakosti zastoupenou Elektrotechnickým zkušebním ústavem (EZÚ). Pro zahraničí získala společnost také mezinárodní certifikát sdružení IQ NET (International Certification Network), jejímž je CQS členem.

CERTIFIKÁTY ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU
Spálovský, a.s. je od roku 2008 certifikován dle normy ISO 14 001. Certifikaci společnosti provedl akreditovaný certifikační orgán CQS.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU BOZP - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Spálovský, a.s. je od roku 2010 certifikován dle normy OHSAS 18 001. Nově od roku 2020 je naše společnost certifikována dle normy ISO 45001.

ČSN EN ISO 9001.2016
ČSN EN ISO 14001.2016
ČSN ISO 45001.2018
ISO 9001.2015_ENG
ISO 14001.2015_ENG
ISO 45001.2018_ENG