Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

VÝROBA Rozváděče vysokého napětí

Rozváděče nízkého napětíRozváděče vysokého napětíOceloplechové rozváděčové skříněSlužby

SM6
ROZVÁDĚČE VYSOKÉHO NAPĚTÍ systém SM6 – 24


Spálovský, a.s. uzavřela v dubnu 2020 licenční partnerskou smlouvu se společností Schneider Electric na výrobu, dodávku a servis rozváděčů VN typ SM6 - 24. Technici a elektromontéři Spálovský, a.s. jsou vyškoleni pro navrhování a výrobu VN rozváděčů SM6 dle podmínek staveb a projektů ve smyslu platných norem
a předpisů.

Definice rozváděče SM6 - 24
Je to vzduchem izolovaný modulární rozváděč, který zaručuje vysokou spolehlivost pro napájení sekundárních distribučních rozvodů. SM6 - 24 se používá ve stanicích VN pro odběratelské rozvodny s trafostanicí VN/NN ve veřejných distribučních sítích a v soukromých rozvodech do maximálního napětí 25 kV a 1250 A.

Shoda s normou – IEC 62271-200
Rozváděč SM6 - 24 je konstruován v souladu s normou IEC 62271-200 s následujícími parametry:

 Kategorie ztráty nepřerušenosti provozu:
 LSC2A
 Krytí: IP3X pro vnější strany, IP2X mezi oddíly
 Třída: Ik08
 Třída přepážek: PI
 IAC AFL/AFLR 1
2
3
4
5
Certifikát-Licenční partner Schneider Electric