Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

SYSTÉM JAKOSTI Historie certifikace

Historie certifikaceIntegrovaný systém řízeníAtesty a certifikáty

HISTORIE CERITIFKACE

1997

Certifikace jakosti dle normy ISO 9002

2001

Certifikace jakosti dle normy ISO 9001

2008

Certifikace environmentálního systému řízení dle normy ISO 14001

2009

Vyhláška č. 132/2008 Sb. - jaderná energetika

2010

Certifikace BOZP dle normy OHSAS 18001

2016

Certifikace pro Ruskou federaci

2020Certifikace BOZP dle normy ISO 45001

 

Společnost Spálovský, a.s. začala v polovině 90. let zavádět systém jakosti dle norem ISO. V roce 1997 bylo zavádění systému jakosti ukončeno certifikací systému dle normy ČSN EN ISO 9002. Systém se dále vyvíjel, procházel každoročním prověřováním a dále byl rozšířen oblast vývoje dle normy ČSN EN ISO 9001.

Od října 2001 je společnost Spálovský, a.s. držitelem certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru "Vývoj, výroba a prodej rozváděčů a rozváděčových skříní". Neustálá práce na zlepšování systému jakosti, prověřování systému certifikační společností, pravidelné testování výrobků ve zkušebních ústavech a řada dalších činností jsou zárukou vysoké kvality našich výrobků a spokojeného zákazníka.

Společnost Spálovský, a.s. svým rozhodnutí přikročila v roce 2008 k zavedení a certifikaci environmentálního systému řízení. Účelem tohoto rozhodnutí bylo vedle zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků firmy a obecné ochrany životního prostředí jako celku i definování pracovních postupů s odpovědností zaměstnanců při zabezpečování nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady, které vznikají při výrobě elektrických rozvodných zařízení. Certifikace podle normy ISO 14001 je dalším z kroků společnosti Spálovský, a.s. vedoucích k dalšímu rozvoji firmy a vytváření zdravého pracovního prostředí.

V roce 2009 byla zahájena implementace požadavků normy OHSAS 18001 a současně s tím revize celého systému řízení, který je dále prezentován jako integrovaný systém řízení (ISM). Zahrnuje v sobě požadavky norem ISO 9001, Environmentu ISO 14001, BOZP OHSAS 18001 a Vyhlášky 132/2008 Sb. (jaderná energetika).


Od roku 2020 je společnost Spálovský, a.s. nově certifikována dle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001.

ČSN EN ISO 9001.2016
ČSN EN ISO 14001.2016
ČSN ISO 45001.2018
ISO 9001.2015_ENG
ISO 14001.2015_ENG
ISO 45001.2018_ENG