slider-4-8-big-64f860fd34f26.webp

Rozváděče nízkého napětí

Společnost Spálovský, a.s. vyrábí rozváděče nízkého napětí do 1000V jmenovitého napětí 6300A jmenovitého proudu.

Typově se výrobní kapacita společnosti orientuje na průmyslové rozváděče, kompenzační rozváděče, ovládací pulty, ovládací skříně a rozváděče pro měření a regulaci.

Rozváděče nacházejí uplatnění v energetice, chemickém a zpracovatelském průmyslu, teplárenství a v sektoru služeb. Pro výrobu rozváděčů nízkého napětí používáme rozváděčové skříně CUBIC, Rittal, Schneider, OEZ a E.T.A.  Přístrojová náplň použitá při výrobě rozváděčů je vysoké kvality a je od výrobců se zavedeným systémem řízení jakosti dle norem ISO. Jedná se zejména o společnosti skupiny Schneider Electric, dále OEZ Letohrad, Eaton, ABB, Siemens, General Electric, Wago, Weidmüller, Phoenix a další.

 

Průmyslové rozváděče

Průmyslové rozváděče

Průmyslové rozváděče se používají pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách a jiných zařízeních. Rozváděče jsou vyráběny na základě přesné specifikace dodané zákazníkem.

Stavebnicový systém PRISMA

Stavebnicový systém PRISMA

Stavebnicový systém PRISMA umožňuje výrazné zrychlení výroby rozváděčů a při jeho komplexním využití i dosažení nemalé úspory finančních prostředků investorům. Přístrojová náplň u rozváděčů PRISMA je plně orientovaná na komponenty firmy Schneider Electric.

Modulární rozváděčový systém CUBIC

Modulární rozváděčový systém CUBIC

Modulární rozváděčový systém CUBIC je tvořen základními moduly o velikosti 192 mm. Konstrukčně jsou takto dány předpoklady umožňující vytvořit téměř jakoukoliv konfiguraci či velikost rozváděče. Systém lze libovolně navrhovat dle požadavků vnitřní separace v souladu s normou EN 60439-1. Unikátní modulární sběrnicový systém je konstruován do výše jmenovitého proudu 7000 A.

Kompenzační rozváděče

Kompenzační a dekompenzační rozváděče

Kompenzační a dekompenzační rozváděče jsou určeny k automatické úpravě účiníku s možností nastavení cos φ uživatelem od 0,85 induktivní do 0,95 kapacitní a induktivní zátěže. Konstrukce rozváděčů je podřízena požadavkům zákazníků na příznivý poměr výkonu, rozměru, ceny a vysokou provozní spolehlivost rozváděče včetně uživatelsky příjemné a jednoduché obsluhy.

Ovládací pulty a panely

Ovládací pulty a panely

Ovládací pulty a panely jsou určeny pro řídicí a kontrolní systémy výrobních linek, velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny na zakázku dle ergonomických požadavků.

Ovládací skříně

Ovládací skříně

Ovládací skříně jsou určeny pro ovládání vypínačů a odpojovačů v rozvodnách VN a VVN, a to jak pro vnitřní, tak i pro venkovní podmínky.

Rozváděče měření a regulace

Rozváděče měření a regulace

Rozváděče měření a regulace jsou určeny pro měření a regulaci. Rozměry skříní jsou voleny zákazníkem. Náplní bývá standardní přístrojová náplň daná výkresovou dokumentací, kterou dodá investor a speciální přístroje včetně řídicího systému (Siemens, Allen Bradley, Schneider Electric atd.). Řídicí systém může dodat zákazník nebo Spálovský, a.s. Programování řídicího automatu lze objednat po dohodě.

Zásuvkové boxy

Zásuvkové boxy

Zásuvkové boxy slouží k rozvodům elektrické energie a stlačeného vzduchu ve výrobních halách. Instalují se do pracovních podlah a nahrazují pevné a nekomplexní rozvody spotřebičů.

Kontejnerové trafostanice

Kontejnerové trafostanice

Kontejnerové trafostanice slouží pro rozváděče NN a VN, jde o atypické kontejnery na míru, které jsou poté osazovány dle požadavků zákazníka.

foto 1 foto 1 foto 1 foto 1 foto 1