Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

VÝROBA Služby

Rozváděče nízkého napětíRozváděče vysokého napětíOceloplechové rozváděčové skříněSlužby

ROZSAH SLUŽEB

 • Analýzy sítí – měření napětí, proudu, frekvence, činného a jalového výkonu, účiníku apod.
 • Poradenská činnost při návrhu rozváděčů přímo u zákazníka, investora nebo projekční organizace.
 • Intenzivní pomoc při návrhu, projekci, provozních zkouškách a měření kompenzačních rozváděčů.
 • Nabídka kontroly rozváděčů v provozu v pravidelných termínech nejméně 2x ročně.
 • Nabídka kontroly rozváděčů před ukončením záruční doby.
 • Operativní řešení provozních problémů či havárií na rozvodných zařízení s následným vyhodnocením a předložením návrhu nápravných opatření či technického řešení.
 • Teoretické či praktické školení obsluhy rozváděčů na místě provozu před uvedením do provozu.
 • Technická podpora při spouštění a zkušebním provozu.
 • Dodání výrobní dokumentace v datové formě na disketách nebo CD.
 • Příprava zakázky v terénu (při rekonstrukcích, výměně přístrojů nebo celých vložek rozváděčů).
 • Specialista na retrofity rozvoden NN.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 • Technické vybavení – měřící přístroje, zejména pro kompenzaci – typ AR5 pro měření napětí proudu, frekvence, činného a jalového výkonu a účiníku vždy pro jednotlivé fáze a analýzu sítí, hydraulické zařízení na ohýbání, dělení a děrování pásovin ALFRA, speciální ruční nářadí s momentvým utahováním šroubů a lisování kabelových ok.
 • Při výrobě rozváděčů kromě standardního měření a standardních zkoušek provádíme měření oteplení spojů na přípojnicích.
 • Vybavení pro mobilní zpracování CU pásů do rozměru 100x10.
 • Obráběcí centrum Perforex - pro přesné vrtání, závitování, gravírování a frézování elektrických rozvaděčů a jejich částí. Zařízení umožňuje vytvářet otvory a závity do všech rovinných ploch skříně s co možná nejnižšími časovými nároky. Perforex nabízí širokou škálu variant s důrazem na kvalitu provedení.

SERVISNÍ VÝJEZD (do 24 hodin) - je kalkulován vždy podle konkrétního případu

DOPRAVA - dle požadavku zákazníka v souladu s podmínkami definovanými v KS nebo objednávce dle definic Incoterms